Informujemy, że organizujemy zawody wędkarskie kończące cykl Grand Prix 2022, które odbędą się w Przysieczy na stawie Kol. Mieczysława Lipińskiego.

Zawody rozpoczną się 8 października 2022 r. o godz. 10:00 i będą trwać do 16:00.

Technika połowu dowolna, na dwie wędki, nie trzeba mieć karty wędkarskiej, gdyż jeziorko jest prywatne.

Zgłoszenia przyjmuje organizator i Komandor Zawodów Kol. Piotr Kluczniok tel. 602517644.

Po złowieniu, jak dotychczas, ryby odzyskają wolność, jednak w przypadku złowienia amerykańskiego sumika karłowatego - który jest powszechny w tym stawie, zgodnie z prawem - ryby te zostaną trwale odławiane ze zbiornika wodnego jako zagrożenie dla fitofauny Polski.

Parking położony jest bezpośrednio przy stawie, koło DW 414, GPS 50.56505, 17.86320. Na trasie z Opola są dwie mijanki, co należy uwzględnić, planując czas przejazdu.

Poniżej mapka dojazdu:

Co prawda, wygrywa jak na razie Kol. Piotr Kluczniok- zdobył najwiekszą ilość punktów, jednak historia pokazuje, że wędkarstwo jest wyjątkowe, fortuna jest zmienna i wszystko może się wydarzyć.

Zapraszamy serdecznie na zawody,

M.Wisła

W dniu 23 września 2022 r. odbędzie się

I Zjazd Sprawozdawczy VIII Kadencji

Lekarzy Weterynarii Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Szanownym delegatom i zacnym gościom przesłaliśmy listowne zaproszenia - zgodnie z obowiązującym regulaminem. Liczymy na aktywne uczestnictwo,

liczymy również na niezawodne przybycie:

Restauracja Aquarele, najbliższy piątek, godz. 13:00.

 

Wszelkie dokumenty zjazdowe, czyli regulamin, sprawozdania, projekty uchwał i  są dostępne na naszej stronie  w zakładce Dokumenty. 

Przypominamy, że zgodnie § 1 ust. 4 Regulaminu Zjazdu udział delegatów w Zjeździe jest obowiązkowy, a nieobecność należy usprawiedliwić.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Sebastian Konwant

Prezes OIL-W

PROGRAM ZJAZDU

 • Otwarcie obrad Zjazdu, powitanie zaproszonych gości i delegatów, godz. 13:00.
 • Wręczenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii, Kodeksu Etyki i przyjęcie publicznego przyrzeczenia od nowych członków OILW.
 • Wręczenie Pucharu Prezesa za zajecie 1 miejsca w zawodach wędkarskich Grand Prix 2021 r.
 • Wystąpienia zaproszonych Gości.
 • Wybór Prezydium Zjazdu: przewodniczącego Zjazdu, wiceprzewodniczących (2), sekretarzy (2).
 • Przyjęcie regulaminu Zjazdu.
 • Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej (3), regulaminowej (3), uchwał i wniosków (3).
 • Przerwa obiadowa ok. godz. 14:15 (20 minut).
 • Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności Zjazdu.
 • Sprawozdania:
 • Prezesa Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej;
 • Skarbnika z realizacji budżetu za 2021 r.;
 • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Opolskiej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej;
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej;
 • Przewodniczącego Sądu Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
 • Dyskusja i zapytania do przedłożonych sprawozdań.
 • Udzielenie absolutorium Radzie i podjęcie uchwał dotyczących przedłożonych sprawozdań.
 • Składanie oświadczeń, projektów wniosków i uchwał zjazdowych.
 • Podjęcie uchwały o zamrożeniu odpisu na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej.
 • Przedstawienie projektu budżetu OIL-W na 2022 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu OIL-W na 2022 r.
 • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Dyskusja i głosowanie projektów uchwał i wniosków.
 • Zakończenie i zamknięcie obrad Zjazdu

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii zamieszczona została informacja dotycząca publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1255 z dnia 19 lipca 2022 r. określającego środki przeciwdrobnoustrojowe lub grupy środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6.

Komunikat dostępny jest w zakładce Aktualności: https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Informacja-Glownego-Lekarza-Weterynarii-w-sprawie-wykazu-srodkow-przeciwdrobnoustrojowych-zarezerwowanych-do-leczenia-ludzi/idn:2104

oraz

w zakładce Farmacja weterynaryjna: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wykaz-srodkow-przeciwdrobnoustrojowych-zarezerwowanych-do-leczenia-ludzi.

 

Z poważniem

Sebastian Konwant

Prezes Rady OIL-W

Zapraszamy serdecznie na

IV Weterynaryjne Zawody Wędkarskie o Puchar Prezesa OIL-W Grand Prix 2022

Zawody odbędą się w sobotę 10 września 2022 r.,  w godz. 10:00-16:00

oraz

 na pierwsze FISH VET NIGHTS, czyli weterynaryjne zawody wędkarskie nocne rozgrywane w tym samym miejscu i dniu od godz. 19:00 w sobotę do 7:00 rano w niedzielę.

Miejscem zawodów będzie staw naszego Kol. dr Andrzeja Szroma. Urokliwy zbiornik wodny znajduje się w miejscu zwanym Piekłem, koło Wielołęki - gmina Domaszowice, powiat namysłowski - GPS 51.029, 17.921.

W dniu 20 lipca 2022 r., w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, doszło do spotkania z dr Wacławem Bortnikiem lekarzem wojewódzkim, dr Agnieszką Kobierską z-cą  WLW w Opolu, Tomaszem Ognistym wiceprzewodniczącym Solidarności Rolników Indywidualnych, Sebastianem Sklarczykiem samorządowcem z Kędzierzyna-Koźla, naszą Izbę reprezentowali wiceprezesi Karol Treffon-inicjator spotkania i Marek Wisła.

Uczestnicy spotkania w siedzibie WIW Opole

Tematem dyskusji była sytuacja ASF w województwie opolskim. Choć obecnie afrykański pomór świń spada na dalsze miejsca, jeżeli chodzi o problemy społeczne i gospodarcze, to jednak dla hodowców świń jest problemem najistotniejszym. Nie tylko dla hodowców, ale również dla lekarzy weterynarii zajmujących się leczeniem zwierząt gospodarskich. Historia pokazuje, że na obszarach, gdzie ASF rozwinął się ponad incydentalne ogniska, dochodzi do załamania hodowli, spadku cen w skupie trzody chlewnej, w konsekwencji do zaprzestania hodowli, tym samym ograniczenia rynku pracy dla lekarzy weterynarii.

Stąd oprócz dotychczasowych działań, które prowadzi Inspekcja Weterynaryjna – jak tworzenie barier zapachowych dla dzików, odstrzał sanitarny, kontrole bioasekuracji, działania w strefach II i III, przeszukiwania truchła padłych dzików, należy wzmocnić współpracę kilku obszarów zajmujących się ASF. Chodzi o wspólne działania myśliwych, rolników, leśników, lekarzy weterynarii, szczególnie w zakresie zwiększenia odstrzałów dzików, czy też przekazywania wiedzy o rozprzestrzenianiu choroby, bioasekurację. Jak opisują włoscy epizootiolodzy – niepowodzenia walki z ASF na Sardynii, gdzie ta choroba występuje od 1989 r., wynikają między innymi z niewiedzy hodowców i braku przekonania co do istoty zwalczania choroby.

 Nakreślono mapę drogową, podkreślono priorytety w działaniu i wskazano na konieczność włączenia wszystkich omawianych stron w walkę z ASF.

mw.

APEL
DO WSZYSTKICH LEKARZY WETERYNARII
ORAZ
PRACOWNIKÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
W SPRAWIE POPARCIA I UCZESTNICTWA W AKCJI PROTESTACYJNEJ 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Zwracamy się do Was, ponieważ mimo wielomiesięcznych negocjacji treści projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii, do dnia dzisiejszego strona rządowa nie uwzględniła naszych postulatów i propozycji do wspomnianego projektu.

Rządowy projekt rozporządzenia nie uwzględnia aktualnej sytuacji gospodarczej oraz waloryzacji stawek wynagrodzenia za czynności wykonywane z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii w okresie od 2011 roku (w niektórych przypadkach 2004 roku), to jest od daty ich ostatniej nowelizacji. Mało tego, proponowane w nim stawki wynagrodzenia w wielu przypadkach są niższe od stawek aktualnie obowiązujących, co czyni go niemożliwym do przyjęcia.

Niezależnie od powyższego, wskazujemy również na konieczność podwyższenia płac pracowników jednostek organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej, które dotychczas nie zostały objęte ostatnią ich regulacją.

W związku z tym zwracamy się do Was z apelem o podpisanie listu otwartego do Premiera Kowalczyka i tym samym wyrażenia gotowości do czynnego udziału
w ewentualnym proteście.

Wobec tak kuriozalnej rządowej propozycji wysokości wynagrodzenia wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz tworzenia dysproporcji płacowych wśród pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, to od naszej determinacji i wspólnego działania zależy godna przyszłość nas wszystkich odpowiadających za weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności zwierzęcego pochodzenia.

W zależności od liczby podpisów wskazujących na siłę państwa poparcia podejmiemy adekwatne, odpowiednie kroki w celu stworzenia mapy drogowej przebiegu i form protestu.

List otwarty do Premiera Kowalczyka wraz z możliwością złożenia pod nim podpisu znajduje się pod linkiem,

Z wyrazami szacunku,

Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego

WSZELKIE PISMA DOTYCZĄCE PROTESTU ZAMIESZCZONO W ZAKŁADCE DOKUMENTY

Załączniki:

 1. Projekt rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii  z dnia 27 stycznia 2022 roku autorstwa Porozumienia Warszawskiego;
 2. Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków
  i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne
  osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Załącznik 1

Załacznik 2 

Licznik

Odsłon artykułów:
1479094
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com